pūškavimas

pūškavimas
pūškãvimas sm. (1), puškãvimas (1)pūškuoti 5: Paėdęs karalius atsigulė ir teip smarkiai užmigo, kad nuo jo pūškavimo rūmai plyšta! BsMtII40. Už durų buvo girdėti tylus miegančiųjų puškavimas A.Vencl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pūškavimas — pūškãvimas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • čiuk — 2 čiùk interj. kartojant nusakomas: 1. ėjimas, šlepsėjimas: Kažin kas ateina, vis čiùk čiùk ir artyn Ds. Dar kartą, sūnel, čiùk čiùk čiùk (eikš) pas mane! Švnč. 2. pukšėjimas, pūškavimas: Čiùk čiùk čiùk čiùk kad eina [garvežys]! Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiūkš — interj., čiū̃kš 1. žr. čiūkšt 1: Tik čiūkš koja nuo krantuko, ir lepterėjau Rdm. Čiūkš trep čeverykos: aš už tavęs neisiu! Kp. 2. smarkiam kirtimui, mušimui nusakyti: Tujau į varpas čiūkš dalgis Krtn. Aš arkliams su botagu čiūkš čiūkš, o jie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”